Periile din electrografit livrate de noi sunt executate din grafit, argint-grafit, carborăşină aglomerată şi carbogudron aglomerat, sunt de cea mai bună calitate şi executate de specialişti.

Prioritatea noastră este servirea corectă a Clientului, iar acest lucru se obţine printr-o justă co-operare cu îndelungata noastră experienţă în acest domeniu şi nu numai. Alegerea calităţii de material corespunzătoare şi o analiză riguroasă a  locului unde se află aplicaţia duc în mod garantat la durata maximă de viaţă a periei şi la performanţe superioare ale motorului.

Cărbunii noştri sunt de cea mai bună calitate şi sunt mai ales folosiţi în căile ferate, energia eoliană, centralele electrice, oţelării, industria maselor plastice, tipografii, linii de ambalare, energetică, minerit, automobile, Siguranţă şi Apărare Marină şi  Zona de Coastă şi pentru alte aplicaţii industriale generale.

PDF Documents

Fabrici de hârtie

Protecţie catodică a sistemelor de propulsie

Industria cimentului

Industria maselor plastice

Produse pentru industria cablurilor

Produse pentru industria minieră

Produse pentru industria siderurgică

Produse pentru căile ferate