Електрографитните четки, които доставяме, са направени от графит, меднографит, електрографит и импрегниран графит с най-добро качество.

Нашият приоритет е правилното обслужване на клиентите, това се постига с правилното сътрудничество , благодарение на нашия дългогодишен опит в индустрията. Изборът на правилния графитен материал за конкретните технически нужди , винаги достигат след това  максимален живот на четката и висока производителност на двигателя.

Нашите графитни материали са  с най-добро качество и са специализирани за широко индустриално приложение.

PDF Documents

Хартиена промишленост

Катодна защита

Циментова промишленост

Производство на пластмаса

Производство на кабели

Минна промишленост

Стоманопреработване

Железопътен транспорт