Ανθρακοψήκτρες για περονοφόρα και  ανυψωτικά οχήματα

Για πολλά χρόνια καταγράφουμε τους πιο δημοφιλείς τύπους ανθρακοψηκτρών και τις ποιότητες του υλικού της ψήκτρας, που χρησιμοποιούνται σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και τα δημοσιεύουμε σε έναν εκτεταμένο κατάλογο. Με τις ποιότητες άνθρακα, μερικές από αυτές ειδικά σχεδιασμένες για τέτοιες εφαρμογές, καλύπτουμε τις απαιτήσεις πολλών κατασκευαστών ανυψωτικών μηχανημάτων με το δικό μας εμπορικό λογότυπο.

Εξασφαλίζουμε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές καθώς και με πελάτες που συντηρούν τα μηχανήματα αυτά. Κατάλληλες ποιότητες άνθρακα διατίθενται για ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. Εκτός από τους κατασκευαστές, παγκοσμίως πολλές εταιρείες εξειδικεύονται στην πώληση εξαρτημάτων για περονοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα.

Όλες οι αναθρακοψήκτρες για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα μπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν με σένσορα για να προειδοποιεί για την φθορά τους.

 

Εφαρμογές

Ανυψωτήρες και κινητήρες κίνησης ανυψωτικών οχημάτων με κινητήρα από βενζίνη η ηλεκτρικό κινητήρα, όλων των κατασκευαστών.

Ειδικότητα και Υπηρεσία

Ανάλογα με την απαίτηση θα χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες ποιότητες ανθρακοψηκτρών. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διαφόρων ποιοτήτων για κάθε εφαρμογή. Η Trade Engineering Ltd  μπορεί να προμηθεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ανθρακοψήκτρες. Σχεδόν όλες οι αναγραφόμενες ποιότητες έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τους πελάτες και τους κατασκευαστές.

Οι ποιότητες ψηκτρών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μπορούν να αναλυθούν και να εισαχθούν στο αρχείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την γκάμα ανθρακοψηκτρών για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

PDF Documents